We ontvangen regelmatig de vraag wat een penetratietest is en waarom penetratietesten noodzakelijk zijn. We kunnen dit kort toelichten: het uitvoeren van een penetratietest op de IT Infrastructuur is de ultieme manier om het security niveau van een netwerk te testen. Bij het uitvoeren van een penetratietest wordt het netwerk aangevallen zoals een echte hacker dat doet. Uiteindelijk bieden resultaten van de test inzicht welke bedrijfsprocessen een risico lopen wanneer hackers proberen het bedrijfsnetwerk aan te vallen.

Penetratietest

Er worden verschillende geavanceerde technieken gebruikt door een penetratietester om uw beveiliging te testen of te breken. Bij het vinden van kwetsbaarheden zal er getracht worden daadwerkelijk binnen te dringen en hiervoor bewijs te leveren. De resultaten van de penetratie test zijn terug te vinden in een rapportage.

LockIT Consultancy heeft een uniek PenTest Framework® ontwikkeld. Door voor, tijdens en na de penetratietest inzicht te geven in de voortgang, is er te zien in welke status de penetratie test zich bevindt en welke resultaten er geboekt zijn.

Het uitvoeren van een penetratietest wordt uitgevoerd met behulp van gecertificeerde aanvalsmethodieken (crystalbox, whitebox of blackbox).

Scopebepaling

Vooraf bepalen we de scope, dit vinden we belangrijk. We zijn van mening dat een test altijd maatwerk is, op deze manier kan deze specifiek aan uw wensen voldoen. Tevens kunnen we vooraf kosten juist inschatten zodat er achteraf geen verassingen ontstaan.

Geïnteresseerd geraakt om een test uit te voeren door LockIT Consultancy? Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek! Raadpleeg tevens ons security blog om de laatste cybersecurity ontwikkelingen te volgen.

Anonymous