Artikel 10 in onze grondwet is glashelder; iedereen heeft recht op privacy. De dagelijkse praktijk is helaas anders. Dit levert een zorgelijke ontwikkeling op: het gaat ten koste van onze autonomie en vrijheid. LockIT Consultancy volgt deze negatieve ontwikkeling al enkele jaren. We zijn daarom ook voorstander van het nemen van concrete maatregelen om onze vrijheid te behouden. Niet omdat we iets te verbergen hebben, maar omdat we vinden dat de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens ten alle tijden, als mensenrecht, beschermd moeten zijn.

Privacyschending

Organisaties of concurrenten graaien inmiddels zoveel data dat deze meer over u of uw bedrijf weten, dan uw beste vrienden, collega’s en/of relaties. We hebben echter geen idee wat deze organisaties met onze data of persoonsgegevens doen waardoor we ook niet kunnen controleren of er privacyschending plaatsvind.

Er zijn voorbeelden genoeg van digitale mediums die dagelijks actief zijn in het verzamelen van data, profileren en mee willen kijken op de kabel:

  • Social media
  • Overheidsinstellingen
  • Internet providers
  • Automerken
  • Internet en retail bedrijven
  • Banken
  • Smartphone fabrikanten

En wat te denken van de gevolgen voor de aankomende sleepwet of tap op de kabel (Wiv) opgelegd door onze overheid?

Maar we hebben toch niets te verbergen?

Dit is een veelgehoorde uitspraak, helaas is dit volledig onjuist. Bekijk de video en ontdek dat er meer te verbergen is dan we denken.

Bescherming

LockIT Consultancy biedt met Privacy First een oplossing die privacy verhogend werkt. Hiermee beweegt een onderneming zich bewuster en anoniemer op het internet omdat de privacy beter beschermd is. We geven tevens advies en awareness campagnes over dit onderwerp. Aanvullend hebben we expertise in huis om maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen.

Kom in actie, kijk eens naar het initiatief Bits of Freedom en neem privacy weer in eigen hand! Neem tevens contact met ons op voor meer informatie.