Scans of penetratie tests van het netwerk & websites om te checken welke kwetsbaarheden aanwezig zijn. Direct inzicht welke risico’s er bestaan en advies welke tegenmaatregelen genomen kunnen worden.